Garantinis prekių aptarnavimas

Kiekvienos Renerus parduodamos prekės pagrindinės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Tam tikroms prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios terminai ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose bei detalizuojami garantiniame talone. Prekes garantiniam aptarnavimui pristatykite į Renerus garantinio aptarnavimo punktus, išskyrus žemiau esančiuose skyreliuose nurodytas išimtis. Garantinio aptarnavimo teikimo metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai šalinami per šiuos terminus: 14-21 dienų nuo prekės perdavimo garantinį aptarnavimą atliekančiam servisui arba per 45 dienas, jei garantiniam remontui atlikti būtina detalė turi būti pristatyta iš užsienio. Visais atvejais garantinį aptarnavimą siekiama atlikti per kuo trumpesnį laiką. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

Prekių grąžinimas

Bet kurią prekę kurią įsigyjote pas mus per paskutiniąsias 30 dienų galite grąžinti ir atgauti pinigus.

Partneriai

Sekite mus